Problemy wychowawcze w szkole

Okres edukacji w gimnazium stanowi najtrudniejszy etap rozwoju młodocianych, a tym samym najtrudniejsze zadanie dla nauczyciela. Praktycznie w czasie tychże trzech lat, dorastanie młodzieży przybiera najogromniejszego impetu. To okres szczególnie gwałtownych doznań, w jakim młodzież kształcąca się walczy z rozwarstwieniem funkcji bycia nadal dzieciakiem oraz osobą dojrzałą. W kłóceniu się bądź siłowaniu się, w zaznawaniu konfliktów i nauce jak je rozwikłać, gimnazjalista w toku nauki w gimnazjum przeżywa gruntowną przemianę swojej jaźni. Dorastający robią się drażliwi. Uczennice stają się płaczliwe. Młodzieńcy bywają mają kłopot jako że nachodzą ich ataki furii. Zarówno panienki, jak też młodzieńców cechuje wariancja chęci działania. Dojrzewająca młodzież nie akceptuje więcej bezkrytycznie wiadomości o świecie zewnętrznym, o których naucza pedagog, ale każdy czujnie je rozważa. Progres krytycyzmu to nie wynik złej woli dorastających. To wzmogła się emocjonalność, no a działania nabrały perspektywy w rezultacie zarówno elementów pochodzących ze środka, jak i społecznych, w tym zaliczamy nade wszystko okazje intelektualnego rozwoju się. Belfer funkcjonuje w tymże układzie w nie za atrakcyjnej sytuacji. Następną poważną trudnością w pełnym przebiegu nauczania jawi się powszechne zachwianie respektu pośród młodzieży, sprzężone z globalizacją a także szybką przemianą hierarchii wartości. Zmierzchowi miru rodziców współtowarzyszy również niedostateczne zagłębianie się w wychowanie dzieci. Zazwyczaj rodzice dzieci sprawiających problemy socjologiczne, w bardzo niskim stopniu pomagają belfrowi w eliminowaniu zaistniałych kłopotów. Równocześnie, obarczają pedagogów pełną odpowiedzialnością za niezadowalające wyniki w nauce własnych dzieci. Co gorsze dzieje się to często przy udziale uczniów a co stawia szacunek do belfra pod wielkim znakiem zapytania. Niewielkie przychody szkolnictwa stały się bezdyskusyjnie przyczyną spadku poważania dla fachu uczącego w coraz bardziej konsumpcyjnym społeczeństwie, w jakim powodzenie odmierza się pułapem statusu materialnego, a to posiada liniowe przełożenie na respekt i autorytet zawodowy.