Strusie na łące sąsiada? To już nie fikcja.

Hodowanie strusi w naszym kraju osiąga coraz więcej sympatyków. Na rynku wydawniczym wydawane są magazyny przeznaczone dla ferm hodowlanych strusia. Co ciekawe mięso ze strusia jest praktycznie wyłącznym towarem, jakiego podaż nie pokrywa 50% potrzeb na rynku. Mięso strusie jako towar rynkowy zostało zauważone stosunkowo niedawno, lecz jego prozdrowotny charakter tłuszczów sprawiają, iż staje się […]